Sunday, July 30, 2006

 
ಇವರೆ೦ತಾ ಜನಗಳೈಯಾ

http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=13668717
http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=13767252
http://www.orkut.com/Community.aspx?cmm=9792794

ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಕಿರುಬೆರಳೆತ್ತು ಅದೇ ಪಾ೦ಚಜನ್ಯ...!!!

Saturday, July 15, 2006

 
ಹೀಗೊ೦ದು ಸಾಕ್ಷಿ

ಕಾಸರಗೋಡು ನಮ್ಮದು.

ಕೈ ಜಾರಿದ್ದರೂ ತನ್ನ ಚಾಪಿ೦ದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಾಸರಗೋಡು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿನ೦ದನೆ.
ಕನ್ನಡನಾಡು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗೋವಿಂದ ಪೈ, ಕಯ್ಯಾರ ಕಿಞ್ಞಣ್ಣ ರೈ , ನಾ.ಕಸ್ತೂರಿಗಾಗಿ ಎದಿರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ... ಕಾಸರಗೋಡು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತರವಾದಿತೇ???...
ಕನ್ನಡಿಗರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುವ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಚಾಪನ್ನು ಹರಡುವ, ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊ೦ದಲೆ೦ದು ಆಶಿಸುತ್ತಾ...
ಈ ದರ್ಶನವನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುತಿದ್ದೇನೆ...

ಹೀಗೊ೦ದು ಸಾಕ್ಷಿ (Click here for Video)

http://www.kannadasaahithya.com/uniarc/index.php?layout=main&cslot_1=342
http://polihudga.livejournal.com/
http://kannadasaahithya.com//uniarc/index.php?layout=main&cslot_1=342
http://vishvakannada.com/node/220&print
Google Search <- ಕಾಸರಗೋಡು

NOTE (ಗಮನಿಸಿ): Click on (ಹೀಗೊ೦ದು ಸಾಕ್ಷಿ) and go to the link and search for Blue colored "up-file all 4you" link or red colored "Download from UP-FILE.COM" to download the file.


Saturday, July 08, 2006

 
Kannada Songs (Non-Stop OLD and NEW) 4 U


Old Non-Stop songs
1. ಬಾನು, ರವಿ, ಆದಿ (ಸೂರ್ಯದೇವ - God of Sun)
2. ಸೋಮ (ಸೋಮದೇವ - God of Moon)
3. ಮ೦ಗಳ (ಮ೦ಗಳದೇವ - God of Mars)
4. ಬುಧು(ಬುಧುದೇವ - God of Mercury)
5. ಗುರು, ಬೇಸ್ತ (ಗುರುದೇವ - God of Jupiter)
6. ಶುಕ್ರ (ಶುಕ್ರದೇವ - God of Venus)
7. ಶನಿ (ಶನಿದೇವ - God of Saturn)
In some countries such as Iran, the weekend is only one day long (Friday) and the week starts on a Saturday.

New Non-Stop songs
1. ಒ೦ದು
2. ಎರಡು ಬಾಳೆಲೆ ಹರಡು
3. ಮೂರು
4. ನಾಲ್ಕು ಅನ್ನ ಹಾಕು
5. ಐದು
6. ಆರು ಬೇಳೆ ಸಾರು
7. ಏಳು
8. ಎ೦ಟು ಪಲ್ಯಕೆ ದ೦ಟು
9. ಒ೦ಭತ್ತು
10. ಹತ್ತು ಎಲೆಮುದಿರೆತ್ತು
11. ಹತ್ತರಿ೦ದ ಒ೦ದು
12. ಶಾಲೆಯ ಗ೦ಟೆ ಬಾರಿಸಿತು

ಕನ್ನಡ ಧಾರವಾಹಿಗಳ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಗೀತೆಗಳು
1. ಗರ್ವ, ದ೦ಡ ಪಿ೦ಡಗಳು, ಮನ್ವ೦ತರ, ಮಾಯಾಮೃಗ, ಮಾಲ್ಗುಡಿ ಡೇಸ್ , ಮುಕ್ತ

ಗ೦ಗಾವತಿ ಬೀಚಿಯ ಹಾಸ್ಯಮಾಲೆ
1. ನಿಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯ ವ್ರುದ್ದಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.ಕಾ೦

NOTE (ಗಮನಿಸಿ): Click and go to above links and search for Blue colored "up-file all 4you" link or red colored "Download from UP-FILE.COM" to download the file.
Download all the files from respective section, upzip using WinRAR and N-Joy Madi.
Password for above archives: ಗಾನಮಾಲೆ

ಕನ್ನಡ ದರ್ಶನ ಗೀತೆಗಳು
1. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ತ೦ಪಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.ಕಾ೦ :)


Monday, June 12, 2006

 
How To Cook an Egg with Mobile Phones

I might add it takes aproximently 2 minutes of speaking on a cellular phone for the radiation to cross the protective Blood Brain Barrier. So when ever there is a land line available use it in preference to your cell.

How Two Russian Journalists Cooked an Egg with their Mobile Phones
Vladimir Lagovski and Andrei Moiseynko from Komsomolskaya Pravda Newspaper in Moscow decided to learn first-hand how harmful cell phones are. There is no magic in cooking with your cell phone. The secret is in the radio waves that the cell phone radiates. The journalists created a simple microwave structure as shown in the picture. They called from one cell phone to the other and left both phones on talking mode. They placed a tape recorder next to phones to imitate sounds of speaking so the phones would stay on.

After, 15 minutes: The egg became slightly warm.
25 minutes: The egg became very warm.
40 minutes: The egg became very hot.
65 minutes: The egg was cooked. (As you can see.)

Conclusion ..1: Cooking eggs with mobile phones is possible but very expensive ($4.55 or 123 Rubles)
Conclusion ..2: All this talk of danger is exaggerated; even if your brain gets cooked, it would take a couple hours of talking on a cell phone.
Conclusion ..3: We dont recommend carrying cell phone in your pants.
Source: http://www.kp.ru/daily/23694.4/52233/print

 
ಕನ್ನಡ ವೆಬ್‍ಸೈಟ್ಗಳು‍ (ಬಲೆಪುಟಗಳು / ಪುಟಕೋಶಗಳು)

ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು
http://www.prajavani.net/
http://www.kannadaprabha.com/
http://www.udayavani.com/
http://www.sanjevani.com/
http://www.eesanje.com/

E-ಪುಟಗಳು
http://www.prajavaniepaper.com/
http://www.vijaykarnatakaepaper.com/
http://www.sanjevani.com/e_paper/e_paper.htm

ಪದಕೋಶ (ನಿಘ೦ಟು)
http://www.kannadakasturi.com/
http://kn.wikipedia.org/

ಆಕಾಶವಾಣಿ
http://www.kannadaaudio.net/
http://kannadasongs.allindiansite.com/
http://radio.musicindiaonline.com/
http://www.surfmusic.de/radio-statio...nada,7434.html

ಗೀತೆಗಳು
http://www.udbhava.com/
http://www.kannadaaudio.com/
http://www.kannadamusicworld.com/
http://www.musicindiaonline.com/l/18/
http://kannada.indiavilas.com/

ಚಿತ್ರವಾರ್ತೆಗಳು, ಗೀತೆಗಳು
http://chitraloka.com/
http://www.gandhadagudi.com/
http://indiaglitz.com/channels/kannada/
http://www.chitraranga.com/en/index.asp
http://kannada.galatta.com/
http://www.viggy.com/

ಮಾಹಿತಿ & ಇತರೆ
http://www.ourkarnataka.com/
http://www.totalkannada.com/
http://thatskannada.oneindia.in/
http://www.vishvakannada.com/
http://www.baraha.com

ಕನ್ನಡ Blogs
http://sampada.net/

ಈ ಕೆಳಗಿನ ವೆಬ್‍ಸೈಟ್‍ನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಬ್ಲಾಗ್‍ಗಳ ಲಿಂಕ್‍ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ:
http://planet.sampada.net/planet-kannada/

ಯು ಆರ್ ಅನಂತಮೂರ್ತಿಯವರ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಓದಿ:
http://rujuvathu.sampada.net/

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ
http://www.kannadasaahithya.com/

 
"If you judge people, you have no time to love them"
When I Asked God for Strength
HeGave Me Difficult Situations to Face

When I Asked God for Brain & Brown
He Gave Me Puzzles in Life to Solve

When I Asked God for Happiness
He Showed Me Some Unhappy People

When I Asked God for Wealth
He Showed Me How to Work Hard

When I Asked God for Favors
He Showed Me Opportunities to Work Hard

When I Asked God for Peace
He Showed Me How to Help Others


God Gave Me Nothing I Wanted He Gave Me Everything I Needed

 
Who is the founder of Karnataka !!!???

Sunday, May 28, 2006

 

What is 49'O ... !!!???

"In a particular constituency, if a voter has dislike to all of the candidates competing there, Then he can show his dislike to all of them by registering for 49'O . Steps for doing this : 1. while registering the name by the time of voting, convey the booth officials that "I want to go for 49'O". 2.Register your signature in the 49'O form available there.

Done.
Now, if the number of 49'O count is larger than that of the winning candidates total vote count, then a re-election is called there.

More than all, the shameful fact is, This 49'O is available ever since 1960, but it is in no way conveyed to the people. Neither the government communicate this, nor did the election commission.

As long as the people are unaware of this one, the political parties are enjoying by winning the election and ditching our country. To stop this disaster to continue further, we don't need to take a sword and fight against the government. Just help every citizen to know that they have such a powerful weapon which can be used for ensuring their welfare.

None of the media will be ready to publish this 49'O. Let us do this by ourselves. Communicate this information with all your family, friends, neighbors as much as you can and let them know their right. Please send this mail to everyone you know and request them to spread it across to everyone.

Convey this information to as many people you know. Not only, we get a satisfaction that we have done a good service for our country's welfare.

This is very well equal to what our patriots have done for the independence of our country.

Some links that may interest you.
1. http://www.eci.gov.in/Press/current/PN_030804.pdf
2. http://www.eci.gov.in/PROPOSED_ELECTORAL_REFORMS.pdf
3. http://www.thehindubusinessline.com/2004/05/05/stories/2004050500201000.htm

 
Windows In Kannada - Hats Off to MicroSoftWOW!! chindi aagide.... idee windows kannada-maya'vaagutte!!

aadre idu "adhikruta windows" (genuine windows xp) upayogisuttirorur matra install madoke saadhya.. keluv bugs idave.. aadru super aagide, neevu try maadi! :-) aa chitragaLalli noDtirohaage, prati ondu windows message'nu kannada'dalli barutte, udaharaNege:
Start -> "prarambha" agutte!
Run -> "oDisu" agutte!
Shutting down windows -> "windows muchchuttide" agutte..!
Microsoft ina website kuda kannada dale baruthe!!!!!!!!!!!
http://ಮೈಕ್ರೊsoft.ಕಾ೦ --> ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

Saturday, May 27, 2006

 
Learn Kannada in 21 Daysfor 21 chapters... mail me @
[ sakala (at) linuxmail (dot) org OR
manjegowdasg (at) yahoo (dot) co (dot) in]

You can find 9 chapters here....

A Sample Chapter
===============


Interaction in a restaurant

Words and MeaningsImportant Verbs and interrogatives

yenu ide? - What is there?
This can prefixed to enquire menus. Examples are menu alli yenu ide (whats in the menu), kudiyokke yenu ide? (Whats there to drink?). In general a question of yenu ide is like asking for the entire menu.


Ideya – is there?
This can be used when we want to ask for a specific item. Examples are coffee ideya [generic form <> ideya?]
Kodi – give
Examples: yearadu coffee kodi. - give me 2 cups of coffee.
Yeshtu – how much
Examples: Yeradu cup coffee yeshtu? - How much for two cups of coffee?

 
Linux for Ladies - A Linux Detergent
(ಹೆ೦ಗಸರಿಗಾಗಿ ಒ೦ದು Linux ಸಾಬೂನು)


Some Info on Linux (ಎಲ್ಲಾದರು ಇರು ಎ೦ತಾದರು ಇರು Linuxಮಯವಾಗಿರು)
http://linuxmobile.sourceforge.net/index.html

Wednesday, November 30, 2005

 
If I have some time out of my busy schedules (Generally Japanese accounts will ensure) ; I am lazy to write about me or happenings around me....

So thought of posting some useful forwards, what I get from my pals... enjoy reading.

-ಸಕಲ
(Manje Gowda S G)

Informative URL collection (ಮಾಹಿತಿಯ ಸಸಸು/ಅಮಾಸು ಸ೦ಗ್ರಹಣೆ)
URL - ಸಸಸು (ಸಕಲ ಸ೦ಪನ್ಮೂಲ ಸೂಚಿ)
URL - ಅಮಾಸು (ಅ೦ತರ್ಜಾಲ ಮಾಹಿತಿ ಸೂಚಿ)

http://obbakannadiga.blogspot.com/
http://www.stephen-knapp.com/was_the_taj_mahal_a_vedic_temple.htm
http://andhramasti.blogspot.com/
http://torrentbox.com
http://livejournal.com/
http://up-file.com
https://www.orkut.com
http://tvtorrents.com
http://www.tvunetworks.com/services/tvviewer.htm
http://66.90.101.231/~acceas/

This page is powered by Blogger. Isn't yours?